طرح ملی توسعه مشاغل خانگی


طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در دبیر خانه توسعه و حمایت از مشاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آسیب شناسی طرح های قبلی و انجام مطالعات داخلی و خارجی در سال 1396 طراحی و به تصویب رسید. به منظور اجرای و پیاده سازی این طرح، جهاد‌دانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه ای، واسطه ای و تسهیلگر مکلف به شناسایی، توانمندسازی (آموزش و مشاوره) اشخاص حقیقی و حقوقی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به بازار با بهره مندی از شبکه های افقی و عمودی گردید. ضمنا جهاد دانشگاهی با استفاده از شبکه کارشناسان، مشاوران و تسهیلگران خود در سراسر کشور در نظر دارد با بهره مندی از ظرفیت های تمامی سازمان های دولتی و غیر دولتی بویژه بخش خصوصی، حلقه‌های مفقوده و خلا طرح‌های مشابه قبلی را شناسایی و نقش و جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور را توسعه دهد.

آمار و اطلاعات

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

20000

متقاضیان طرح

970

پیشران‌های طرح

73 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

14500 +

اتصال به بازار

6200

متقاضیان طرح

50

پیشران‌های طرح

52 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

0 +

اتصال به بازار

100

متقاضیان طرح

0

پیشران‌های طرح

0 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

0 +

اتصال به بازار

54300

متقاضیان طرح

0

پیشران‌های طرح

0 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

0 +

اتصال به بازار

آخرین اخبار

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

فیلم‌ها

تشریح  « طرح ملی توسعه مشاغل خانگی » توسط جناب آقای دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی و جناب آقای حاتمی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

تشریح « طرح ملی توسعه مشاغل خانگی » توسط جناب آقای دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی و جناب آقای حاتمی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

تشریح  « طرح ملی توسعه مشاغل خانگی » توسط جناب آقای دکتر محمدصادق...

نمایش
پوشش خبری صداوسیمای استانی هامون از افتتاحیه دبیرخانه

پوشش خبری صداوسیمای استانی هامون از افتتاحیه دبیرخانه

افتتاحیه دبیرخانه استانی با حضور مسئولین مربوطه

نمایش
گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اجرای موفق طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان فارس

گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اجرای موفق طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان فارس

گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اجرای موفق طرح توانمندسازی اق...

نمایش