طرح ملی توسعه مشاغل خانگی


طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در دبیر خانه توسعه و حمایت از مشاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آسیب شناسی طرح های قبلی و انجام مطالعات داخلی و خارجی در سال 1396 طراحی و به تصویب رسید. به منظور اجرای و پیاده سازی این طرح، جهاد‌دانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه ای، واسطه ای و تسهیلگر مکلف به شناسایی، توانمندسازی (آموزش و مشاوره) اشخاص حقیقی و حقوقی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به بازار با بهره مندی از شبکه های افقی و عمودی گردید. ضمنا جهاد دانشگاهی با استفاده از شبکه کارشناسان، مشاوران و تسهیلگران خود در سراسر کشور در نظر دارد با بهره مندی از ظرفیت های تمامی سازمان های دولتی و غیر دولتی بویژه بخش خصوصی، حلقه‌های مفقوده و خلا طرح‌های مشابه قبلی را شناسایی و نقش و جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور را توسعه دهد.

آمار و اطلاعات

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

20000

متقاضیان طرح

970

پیشران‌های طرح

73 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

14500 +

اتصال به بازار

6200

متقاضیان طرح

50

پیشران‌های طرح

52 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

0 +

اتصال به بازار

100

متقاضیان طرح

0

پیشران‌های طرح

0 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

0 +

اتصال به بازار

54300

متقاضیان طرح

0

پیشران‌های طرح

0 +

رشته‌ها و مزیت‌های طرح

0 +

اتصال به بازار

آخرین اخبار

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

فیلم‌ها

استاد علی ذریه حبیب تبریزی- آموزش بافت انواع گره قالی-جهاددانشگاهی خراسان رضوی

استاد علی ذریه حبیب تبریزی- آموزش بافت انواع گره قالی-جهاددانشگاهی خراسان رضوی

این مستند از مجموعه مستندهای تهیه شده در واحد جهاددانشگاهی خراسان رضوی...

نمایش
آموزش های تخصصی-فرش خوب طراح خوب- جهاددانشگاهی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی-فرش خوب طراح خوب- جهاددانشگاهی خراسان رضوی

این مستند از مجموعه مستندهای تهیه شده در واحد جهاددانشگاهی خراسان رضوی...

نمایش
مصاحبه تصویری با مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

مصاحبه تصویری با مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

با توجه به سوالات مطرح شده جهت جمع بندی مطالعات و شناخت مزیت‌های مشاغل...

نمایش